Nawigacja
Projekty


1 Żyj smacznie i zdrowo -M. Kędzia
2. Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu -M. Sobieraj, W. Noweta
3. Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw -M. Sobieraj, M. Moś
4. Światowy Dzień Godności -W. Noweta
5. Zgłoszenie do projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa -M. Sobieraj, M. Ciołek
6. Zgłoszenie do Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 -M. Moś
7 Zdobycie funduszy w projekcie „Bank dziecięcych uśmiechów – obycie ułatwia start w dorosłe życie” -S. Cichosz
8. Przedsiębiorczy w szkole i w życiu realizowany przez Instytut Wolności w Warszawie -A. Gatkowska
9. Zgłoszenie do projektu „Cyfro- bezpieczni – bezpieczna szkoła cyfrowa” -A. Jany
10. Projekt edukacyjny „Bliżej domu 2016 – edukacja regionalna w północno wschodniej Wielkopolsce -A. Gatkowska
Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim

"Polska fabryka dobra"

Zbudujmy bank nowej generacji

Zgłoszenie do projektu "Misja przyrody - Zielone szkoły w Parkach Narodowych"

Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów warzyw i owoców

Udział uczniów klasa III w Zielonej Szkole e Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży e Rogoźnie

Wyloguj się do życia - projekt Fundacji Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych i terapeutycznych

Aktywna edukacja "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego

Program stypendialny

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Program profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt - Akademia dojrzewania

Stań po zielonej stronie mocy

Żyj smacznie i zdrowo

Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu

72 rocznica wyzwolenia Getta w Warszawie "Łączy nas pamięć" "Żonkile" - akcja edukacyjna

Kreatywne wykorzystanie TIK w nauczaniu j. angielskiego w ramach programu Erazmus+

Narodowy Program Rozwoju Sportu - Polski Sport 2024

Aktywna Edukacja

Zagrajmy o sukces

Projekt COMENIUS

Szkoła bezpiecznego internetu