Nawigacja
Sukcesy nauczycieli
Sukcesy nauczycieli


Nauczyciele naszej szkoły uzyskali natępujące nagrody i wyróżnienia:

Wanda Noweta otrzymała:

1. Srebrny Krzyż "Za zasługi dla ZHP"- Kwatera Główna Warszawa- 2009r.
2.Odznaka "Zasłużony dla Chorągwi Kaliskiej"-1988r.
3.Odznaka "Protektorat Prezydenta RP nad Harcerstwem"- 2012r.

Dawid Sobieraj otrzymał nagrodę w Plebiscycie na "Trenera Roku Powiatu Ostrzeszowskiego" w latach 2007, 2010, 2011, 2012, 2013.

Jacek Puchała zajął w 2003 roku III miejsce w Plebiscycie na "Najlepszego Trenera Powiatu Ostrzeszowskiego"

Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

1. Sobieraj Maria- 2012r.
2. Kędzia Maria- 2011r.
3. Noweta Wanda- 2011r.
4. Warszawska Małgorzata- 2009r.
5. Sobieraj Dawid- 2009r.
6. Ciołek Maria- 2008r.

Medal KEN:

1. Sobieraj Maria- 2013r.
2. Maria Ciołek - 2014
3. Wanda Noweta - 2014

Pedagog Roku:

1. Sobieraj Maria- Pedagog Roku Ziem Ostrzeszowskich - 2004r.
2. Sobieraj Dawid- Laureat Złotej Trójki "Pedag Roku Ziem Ostrzeszowskich"- 2008r.
3. Noweta Wanda- Laureatka Złotej Trójki "Pedag Roku Ziem Ostrzeszowskich"- 2011r.