Nawigacja
Nauczyciele
Ewa Bilińska

inż Ewa Bilinska - nauczyciel fizyki i chemii.
Sabina Cichosz

mgr Sabina Cichosz - nauczyciel języka polskiego.
Maria Ciołek

mgr Maria Ciołek - nauczyciel języka polskiego.
Dyrektor szkoły

mgr Jolanta Grabowska - nauczyciel matematyki.
Maciej Zadka

mgr Maciej Zadka - nauczyciel muzyki.
Anna Gatkowska

mgr Anna Gatkowska - nauczyciel języka angielskiego.
Damian Gałka

mgr Damian Gałka - nauczyciel geografii.
Dorota Jangas

mgr Dorota Jangas - nauczyciel plastyki.
Andrzej Jany

mgr Andrzej Jany - nauczyciel informatyki i techniki.
Maria Kędzia

mgr Maria Kędzia - nauczyciel biologii.
Karol Gibki

ksiądz Karol Gibki - nauczyciel religii.
Anna Niemiec

mgr Anna Niemiec - nauczyciel matematyki.
Ewa Nowicka

Ewa Nowicka - nauczycie języka niemieckiego.
Wanda Noweta

mgr Wanda Noweta - nauczyciel historii. WOS, WDŻ
Jacek Puchała

mgr Jacek Puchała - nauczyciel wychowania fizycznego.
Dawid Sobieraj

mgr Dawid Sobieraj - nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpiecze?stwa.
Małgorzata Warszawska

mgr Małgorzata Warszawska - nauczyciel języka polskiego.Pedagog szkolny

mgr Mateusz Moś - pedagog szkolny.