Nawigacja
Dla nauczycieli
Druki do pobrania


- Karta obserwacji wycieczki - wzór

- Karta wycieczki - załącznik do rozporządzenia z dnia 08 listopada 2001 r. - wzór

- Zajęcia dodatkowe - wzór

- Nauczanie indywidualne- wzór

- Uczeń z orzeczeniem - wzór

- Praca z uczniem zdolnym - wzór

- Zajęcia rewalidacyjne - wzór

- Arkusz obserwacji godziny do dyspozycji wychowawcy klasy

- Arkusz imprezy

- Arkusz podsumowujący dla nauczyciela

- Arkusz obserwacji

- Informacja Wychowawcy klasy (semestr) - wzór

- Informacja Wychowawcy klasy (koniec roku) - wzór

- Podstawa programowa - wzór

- Praca wychowawcza - wzór

- Badanie osiągnięć edukacyjnych

- Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

- Dziennik wspomagający pracę wychowawcy