Nawigacja
Dla nauczycieli
Druki do pobrania


- Karta obserwacji wycieczki - wz贸r

- Karta wycieczki - za鲁卤cznik do rozporz卤dzenia z dnia 08 listopada 2001 r. - wz贸r

- Zaj锚cia dodatkowe - wz贸r

- Nauczanie indywidualne- wz贸r

- Ucze帽 z orzeczeniem - wz贸r

- Praca z uczniem zdolnym - wz贸r

- Zaj锚cia rewalidacyjne - wz贸r

- Arkusz obserwacji godziny do dyspozycji wychowawcy klasy

- Arkusz imprezy

- Arkusz podsumowuj卤cy dla nauczyciela

- Arkusz obserwacji

- Informacja Wychowawcy klasy (semestr) - wz贸r

- Informacja Wychowawcy klasy (koniec roku) - wz贸r

- Podstawa programowa - wz贸r

- Praca wychowawcza - wz贸r

- Badanie osi卤gni锚忙 edukacyjnych

- Sprawozdanie z realizacji zada帽 w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

- Dziennik wspomagaj卤cy prac锚 wychowawcy