Nawigacja
Historia
   Gimnazjum w Kraszewicach powstało na mocy uchwały Rady Gminy w Kraszewicach nr VII/26/99 z dnia 15.03.1999 r.
    Na dyrektora nowo powstałej placówki została powołana mgr Maria Sobieraj, nauczyciel historii i WOS w Szkole Podstawowej im. Mariana Falskiego w Kraszewicach na mocy uchwały Rady Gminy nr 7/99 z dnia 22.04.1999 r.
    Gimnazjum rozpoczęło działalność 01.09.1999 r. W pierwszym roku istnienia mieściło się w budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewicach. Do szkoły uczęszczało 54 uczniów uczących się w 2 oddziałach. Dzieci pochodziły z Kraszewic A, Kraszewic B, Głuszyny, Jaźwin, Mącznik, Renty, Racławic, Kuźnicy Grabowskiej i Jeleni. Większość uczniów dowożona była do szkoły autokarem bądź dojeżdżała autobusem liniowym. Grono pedagogiczne stanowiła 13 osób, zatrudnionych na niepełnych etatach.
    Przez cały rok trwały prace wykończeniowe przy nowobudowanym od 1997 roku budynku Gimnazjum, zlokalizowanym w sąsiedztwie szkoły podstawowej.
    Decyzją z dnia 18 VIII 2000 r. Starosta Ostrzeszowski udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku Gimnazjum w Kraszewicach. Uroczyste oddanie budynku nastąpiło 26 VIII 2000 r. Przybyło wielu znakomitych gości, a wśród nich:

    - poseł na sejm RP III kadencji Zbigniew Gruszka,
    - Marszałek Województwa Wielkopolskiego Kazimierz Kościelny,
    - Kurator Oświaty i Wychowania w Poznaniu Karol Seifert,
    - Władze powiatu i gminy,
    - Władze samorządowe i dyrektorzy gimnazjów z sasiednich gmin,
    - nauczyciele całej gminy,
    - Prezes stowarzyszenia im. Marianny Miletich Jan Puchała.

    Stowarzyszenie w znacznej części finansowało budowę szkoły, a prezes osobiście nadzorował prace budowlane. Na frontowym słupie budynku umieszczono tablicę poświęconą pani Miletich. Życzenia pomyślności przesłał Minister Edukacji prof. dr hab. Inż. Edmund Wittbrodt oraz Wojewoda Wielkopolski.
    1 września 2000 r. odbyły się tzw. „drzwi otwarte”. W tym dniu budynek gimnazjum mogła zwiedzać miejscowa społeczność.
    1 czerwca 2006 r. szkoła otrzymała imię Polskich Olimpijczyków.

2009 Szkoła otrzymała ufundowany przez rodziców sztandar, który został uroczyście przekazany dyrekcji i uczniom i który jest stałym elementem wszystkich uroczystości szkolnych.

1. O nasza szkoło! Sport jest w twej duszy!
Siłę wielką w swoich murach chowasz.
Tego nas uczyłaś i będziesz uczyć -
Sprawność fizyczna i umysłowa!
Ref.: Wytrwamy, wygramy, pokażesz nam jak,
Jak dzielnie z honorem iść przez świat!
Wykształcisz umysły, wykształcisz w nas hart,
Przygotujesz nas na dobry życia start.
2. Wiesz, że ochota prędko nie minie.
Wiesz, że my się nigdy nie poddamy.
Masz imię Polskich Olimpijczyków,
Dobrą naukę tu pobieramy!
Ref.: Wytrwamy, wygramy...
Słowa:
Monika Kowalczyk
mgr Anna Gatkowska

Muzyka:
mgr Jan Szmaj


Link