Nawigacja
Zagrajmy o sukces
zaj?cia


Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
Zagrajmy o sukcss

W roku szkolnym 2011/2012 szkoła przystąpiła do projektu "Zagrajmy o sukces."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Cele projektu:

-Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
-Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach tego projektu uczniowie klas pierwszych i drugich odbywali zajęcia sportowe, informatyczne, przyrodnicze, psychologiczne i językowe.
Szkoła pozyskała atrakcyjny sprzęt sportowy i dydaktyczny (tablica multimedialna, pomoce dydaktyczne do chemii i fizyki, rzutnik i wiele innych).
W tym roku również nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu.


W roku szkolnym 2012-2013 Nasza szkoła również uczestniczy w projekcie. W ramach tego projektu prowadzone są zajęcia sportowe, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, zajęcia informatyczne, języka angielskiego i matematyczno - przyrodnicze.
Uczniowie w ramach projektu otrzymali dresy oraz pendrivy a szkoła sprzęt sportowy i dydaktyczny znacznej wartości. (Tablica interaktywna, pomoce do fizyki i chemii, sprzęt sportowy i materiały biurowe).

Kordynatorem projektu jest nauczyciel wychowania fizycznego Jacek Puchała.

Więcej o projekcie "Zagrajmy o sukces"