Nawigacja
Comenius
PROGRAM COMENIUS

Tytuł naszego projektu: "Our Lives in the Limelight" czyli "Nasze życie w centrum uwagi"

Cele projektu

Działania

Spotkania w ramach projektu w szkołach partnerskich

O projekcie w mediach

Strona projektu

Koordynatorem całego projektu jest pani Anna Gatkowska - nauczyciel języka angielskiego.

Zdjęcia z wyjazdów