Nawigacja
Cele projektu
Celem projektu jest stworzenie i wydanie magazynu online skierowanego dla nastolatków. W tym celu uczniowie w wieku 13-16 lat uczestniczący w projekcie będą wykorzystywać swoje doświadczenie, obserwować różne dziedziny życia, pisać artykuły, robić zdjęcia, wykonywać rysunki oraz filmy i prezentacje, które zostaną zamieszczone w magazynie. Uczestnicy dzielą się wiedzą na temat stylów życia (rodziny, kuchni, muzyki, sportu, wakacji, hobby, edukacji, szkolnego życia) poznają i prezentują własne miejsca zamieszkania pod kątem ciekawych miejsc, rozwoju, rynku pracy, poszerzając swą wiedzę i zrozumienie dla różnych aspektów życia Europejczyków.

Uczestnicy projektu współpracują w sposób praktyczny i teoretyczny. Aby zmotywować uczniów do większego wysiłku będą stosowane różnorodne metody nauczania, nowoczesna technologia oraz spotkania partnerskie.

Uczniowie stworzą magazyn, w którym każdy uczestnik będzie mógł zamieszczać swoje artykuły. Wersja papierowa zostanie wydana dwa razy i będą dołączone do niej płyty CD zawierające wszystkie prezentacje i filmy. Magazyn zostanie przekazany szkołom sąsiednim oraz lokalnym instytucjom. Produktem końcowym będzie strona internetowa, dwie części magazynu w wersji papierowej oraz dołączone do nich dwie płyty CD.

W trakcie realizacji projektu oraz spotkań wszystkich partnerów, nauczyciele biorąc pod uwagę opinie uczniów będą oceniali rezultaty prac, wyznaczali cele na kolejne etapy. Nauczyciele poszerzą swe umiejętności w zakresie TIK oraz włączą do warsztatu pracy kooperatywne metody nauczania oraz wiedzę dotycząca stylów uczenia się.